Privacy Day versus Open Banking

Frederik-Mennes

Frederik Mennes, Senior Manager Market & Security Strategy, Security Competence Center, OneSpan

In 2007 werd de Data Privacy Day in het leven geroepen.  Dit jaarlijkse internationale event vond gisteren plaats in de Verenigde Staten, Canada, Israël en 47 Europese landen. Deze dag wil het belang van privacy en gegevensbescherming onder de aandacht brengen. Het educatieve initiatief van de Data Privacy Day was oorspronkelijk gericht op de bewustmaking van zowel bedrijven als gebruikers. Het focuste op het belang van de bescherming van de privacy en van persoonlijke online informatie, met name in de context van sociale netwerken.

De afgelopen vier jaar is de aandacht voor educatie uitgebreid naar gezinnen, consumenten en bedrijven. Naast het educatieve initiatief promoot Data Privacy Day evenementen en activiteiten die de ontwikkeling van technologische instrumenten stimuleren die de individuele controle over persoonlijk identificeerbare informatie bevorderen en de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van privacy aanmoedigen.

Maar hier komt de paradox: dit jaar wordt Open Banking formeel ingevoerd in de Europese Unie.

De nieuwe regelgeving inzake betalingsdiensten (PSD2) schrijft voor dat financiële instellingen open banking-interfaces (bv. API's) moeten aanbieden aan derde ondernemingen, zodat deze ondernemingen financiële informatie over de klanten van de banken kunnen verkrijgen en betalingen kunnen initiëren via de bankrekeningen van de klanten. Bedrijven hebben hiervoor de toestemming van de klanten nodig.

Open Banking levert veel voordelen op voor de consument, maar die moet zich goed bewust zijn van de privacy-implicaties van Open Banking en de mogelijkheid dat zijn financiële gegevens worden gedeeld met meer bedrijven dan alleen zijn bank. Zo kunnen social media-bedrijven bijvoorbeeld consumenten toestemming vragen om hun financiële informatie te verkrijgen. Als ze deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ze al beschikken, kunnen ze een nauwkeuriger profiel van hun gebruikers opbouwen. Opnieuw: consumenten moeten beseffen wat de privacy-implicaties van Open Banking zijn, en ze moeten HEEL goed afwegen met wie ze hun financiële gegevens überhaupt willen delen!

Dossiers