Kappa Data tekent distributiecontract voor de Benelux met UWB specialist Pozyx

KappaData-700px

Kappa Data, value added distributeur in netwerkconnectivity, netwerksecurity en IoT producten versterkt zijn IoT portfolio met de UWB-producten van Pozyx en tekent een uniek distributiecontract voor de Benelux.

Pozyx is een specialist op het gebied van accurate indoor positionering, gebaseerd op state-of-the-art UWB (ultra-wideband) technologie. Sinds 2015 worden de producten van het Gentse bedrijf gebruikt door meer dan 4.000 klanten in 80 landen om personen en objecten met haarfijne precisie te lokaliseren. Zo ontsluiten de oplossingen van Pozyx een schat van informatie over de efficiëntie van bedrijfsprocessen.

Met Kappa Data tekent Pozyx zijn eerste distributeur op voor de Benelux, Kappa Data zal voor Pozyx instaan voor de sales en marketing met als doel een sterk reseller landschap te creëren maar zal tevens een sterke toegevoegde waarde leveren waartoe o.a. trainingen, site surveys en installaties behoren.

Met Pozyx breidt Kappa Data zijn IoT verhaal verder uit: naast oplossingen gebaseerd op BLE kan het bedrijf nu ook oplossingen op gebied van UWB aanbieden, waardoor het de totale markt voor positioneringsoplossingen bereikt..

Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data: ‘We zijn verheugd dit contract met Pozyx te kunnen tekenen. Het is een technologisch sterk bedrijf met mooie referenties. Zij zijn klaar om de volgende stap te zetten en hun producten aan te bieden aan een zeer brede markt waar wij hen als distributeur zullen bij helpen. Bovendien is het bijzonder aangenaam om eens samen te werken met een Gents bedrijf: top technologie dicht bij huis, wat zouden we nog meer willen?’

Yves Ghys, Chief Commercial Officer Pozyx: “De exclusieve Benelux samenwerking met Kappa Data is een perfecte invulling van onze globale groeistrategie. Een value added distributeur met een sterk partnernetwerk laat ons toe om Pozyx klanten nog beter te informeren, te adviseren en op te volgen. De nauwe samenwerking met de bestaande Pozyx sales en customer succes teams zorgt voor een ideale mix van kennis, ervaring en competentie naar klanten en prospecten in de Benelux regio.”

 

------

Kappa Data signe un contrat de distribution pour le Benelux avec le spécialiste de l’UWB Pozyx


Kappa Data, distributeur à valeur ajoutée de connectivité réseau, de sécurité réseau et de produits IoT, renforce son portefeuille IoT avec les produits UWB de Pozyx et signe un contrat de distribution unique pour le Benelux.

Pozyx est un spécialiste dans le domaine du positionnement précis en intérieur, basé sur la technologie de pointe UWB (ultra-large bande). Depuis 2015, ces produits sont utilisés par plus de 4 000 clients dans 80 pays pour localiser des personnes et des objets avec une précision extrême. Ainsi, les solutions Pozyx permettent d'obtenir une multitude d'informations sur l'efficacité des processus de l’entreprise.

Avec Kappa Data, Pozyx signe son premier distributeur pour le Benelux. Kappa Data s'occupera des ventes et du marketing pour Pozyx dans le but de créer un paysage de revendeurs fort mais aussi de fournir une forte valeur ajoutée qui comprend la formation, les études de site et les installations.

Avec Pozyx, Kappa Data élargit encore son histoire de l'IoT : en plus des solutions basées sur le BLE, la société peut maintenant aussi offrir des solutions dans le domaine de l'UWB, atteignant ainsi le marché total des solutions de positionnement.

Patrick Casteels, associé gérant de Kappa Data: "Nous sommes ravis de pouvoir signer ce contrat avec Pozyx. C'est une entreprise technologiquement forte qui possède de grandes références. Ils sont prêts à passer à l'étape suivante et à offrir leurs produits à un marché très large où nous les aiderons en tant que distributeur. De plus, il est très agréable de travailler avec une entreprise gantoise : une technologie de pointe à proximité de chez soi, que peut-on souhaiter de plus?"

Yves Ghys, directeur commercial de Pozyx: "La collaboration exclusive avec Kappa Data pour le Benelux est un complément parfait à notre stratégie de croissance mondiale. Un distributeur à valeur ajoutée avec un solide réseau de partenaires nous permet de mieux informer, conseiller et suivre les clients de Pozyx. L'étroite coopération entre les équipes de Pozyx garantit un mélange idéal de connaissances, d'expérience et de compétences envers les clients et prospects du Benelux".

Lees ook
Auth0 introduceert Marketplace: nog meer schaalbaarheid voor het bouwen van identiteitsoplossingen

Auth0 introduceert Marketplace: nog meer schaalbaarheid voor het bouwen van identiteitsoplossingen

Integraties van toonaangevende vaste-partneroplossingen stellen Auth0 in staat te voldoen aan steeds complexere identiteitsbehoeften. Auth0, het identiteitsplatform voor applicatieteams, introduceert Auth0 Marketplace. Marketplace is een catalogus met integraties van vaste partners die klanten in staat stelt om snel de kernfunctionaliteit van het Auth0-platform...

Pulse Secure versterkt veilige toegang via McAfee’s Security Innovation Alliance

Pulse Secure versterkt veilige toegang via McAfee’s Security Innovation Alliance

Pulse Secure, gespecialiseerd in software-gebaseerde beveiligingsoplossingen, heeft een integratie gerealiseerd met McAfee’s ePolicy Orchestrator (ePO). Daarmee kunnen gebruikers van Pulse Policy Secure (PPS) Network Access Control oplossingen garanderen dat alleen compatibel endpoints toegang krijgen tot de bedrijfssystemen en -software. Beide bedrijven...

Flowmon versnelt anomaliedetectie tegen cyberaanvallen

Flowmon versnelt anomaliedetectie tegen cyberaanvallen

Flowmon Networks introduceert ADS 11, een nieuw ontworpen versie van het Anomaly Detection System. Dankzij diverse interface- en performanceverbeteringen, ruisvrije inzichten en rapportages en een grotere schaalbaarheid, kunnen klanten veel sneller reageren op cyberaanvallen en andere security-incidenten. ADS 11 maakt tevens een aantal handmatige controles...