Proofpoint 2022 Insider Threat-rapport: Insider threats vormen het grootste aandachtspunt voor CISO’s in Nederland

proofpoint

Proofpoint, een toonaangevend cybersecurity- en compliance-bedrijf, publiceert zijn 2022 Insider Threat-rapport, uitgevoerd door CxO Priorities, een Lynchpin Media merk, waarin wordt ingegaan op de uitdagingen en prioriteiten voor Nederlandse CISO's bij de aanpak van insider threats in hybride werkomgevingen. Deze nieuwe manier van werken brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Bedrijven zien sinds de uitbraak van het coronavirus een toename van externe - en meer zorgwekkende - insider threats.
 
Meer dan een derde (40%) van de CISO's gaf aan dat werknemers na hun ontslag bedrijfsdata hadden meegenomen. Tegelijkertijd noemt 73% van de respondenten het op afstand onboarden van nieuwe werknemers als een van de grootste insider threats. Zowel onboarding als offboarding van hybride werknemers vormen nieuwe uitdagingen als de juiste beveiligingsprotocollen ontbreken.
 
Onboarding en offboarding zijn echter niet de enige manieren waarop bedrijven risico lopen op insider threats. Het delen van apparaten met familieleden (76%), het per ongeluk delen van accountgegevens (60%), het downloaden van schadelijke bijlagen/bestanden (59%) en het verbinden met onveilige WiFi-netwerken (56%) staan bovenaan de lijst van veelvoorkomende handelingen van werknemers die door de respondenten worden genoemd. Dit zijn allemaal voorbeelden van opzettelijke of onbedoelde datalekken.  
 
Bijna de helft van de Nederlandse respondenten (44%) heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een datalek of verlies van gevoelige data, identiteitsdiefstal en reputatieschade tot gevolg. De meest voorkomende oorzaak van datalekken voor Nederlandse bedrijven is identiteitsdiefstal (66%), gevolgd door nalatige insiders/werknemers, kwaadwillende/criminele insiders, technische problemen en verloren of gestolen apparaten (63%). Daarnaast waren externe/cybercriminele aanvallen goed voor 59% van de datalekken of het verlies van informatie. Deze incidenten kunnen allemaal schadelijke gevolgen hebben voor bedrijven. Door de toegenomen risico's van insider threats is het ontwikkelen en handhaven van een goede cybersecurity-cultuur en bewustmakingstraining van werknemers een nieuwe prioriteit geworden.
 
Het 2022 Insider Threats-rapport van Proofpoint belicht waargenomen trends onder Nederlandse CISO’s. De belangrijkste bevindingen zijn:
  • Bijna 50% van de respondenten werd het afgelopen jaar geconfronteerd met een datalek of verlies van gevoelige data, met als gevolg identiteitsdiefstal en reputatieschade. Er is duidelijk behoefte aan betere beveiligingsmaatregelen en een robuuste cybersecurity-cultuur binnen Nederlandse bedrijven.
  • Voor Nederlandse bedrijven is identiteitsdiefstal het meest voorkomende gevolg van een inbreuk (76%), gevolgd door reputatieschade (71%), verlies van kritieke data (63%) en financieel verlies (54%).
  • Insider threats zijn voor Nederlandse CISO's de komende twee jaar een belangrijk aandachtspunt. Meer dan de helft van de respondenten (57%) ziet insider threats als een belangrijke zorg op het gebied van cybersecurity voor de komende 2 jaar. Dit wijst op de noodzaak om werknemers betere beveiligingsmaatregelen te bieden. Bovendien is er behoefte aan training over hoe werknemers moeten omgaan met insider threats, zodat zij te allen tijde goed voorbereid zijn.
  • Minder zicht op wat werknemers doen was voor 76% het grootste risico op insider threats als direct gevolg van het hybride werken. Op de voet gevolgd door het toenemende gebruik van cloud platforms (59%) en werknemers die lakser worden met beveiligingsprocedures nu ze op afstand werken (56%). Opvallend genoeg gelooft 43% van de respondenten niet dat hybride werken de kans op insider threats beïnvloedt.
  • Zowel het onboarden als het offboarden van hybride werknemers vormt een nieuwe uitdaging als er geen goede beveiligingsprotocollen zijn. 73% van de respondenten noemt het onboarden van nieuwe werknemers op afstand een toprisico voor insiders. Daarnaast verklaarde 40% van de Nederlandse respondenten dat werknemers bij hun bedrijf waren vertrokken en data hadden meegenomen.
  • Slordig gedrag van werknemers is een andere belangrijke factor die bijdraagt aan de toename van insider threats: het delen van werkapparaten met familie en vrienden (76%) en het per ongeluk delen van accountgegevens (60%) waren twee van de belangrijkste risicofactoren wanneer werknemers op afstand werken.
  • Nederlandse bedrijven hebben een aantal protocollen ingevoerd om insider threats te voorkomen. 68% van de respondenten beschikt over een Data Loss Prevention (DLP)-oplossing om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie het bedrijf niet verlaat, terwijl 63% zegt werknemers te trainen in best practices op het gebied van insider threats. Meer dan driekwart (77%) van de Nederlandse respondenten noemt echter een gebrek aan specifieke technologie voor insider threats als een organisatorische uitdaging die bijdraagt aan de toename van insider threats.
  • Menselijke fouten worden nog steeds gezien als een groot risico voor een bedrijf. Meer dan de helft (55%) van de respondenten geeft aan dat menselijke fouten een bedrijfsrisico zijn dat de kans op insider threats verhoogt. Daarbij wordt gewezen op de noodzaak om de cybersecurity-cultuur van een bedrijf en het beveiligingsbewustzijn van werknemers te versterken. In het 2022 Voice of the CISO-rapport van 2022 beschouwde 56% van de Nederlandse CISO's menselijke fouten ook als de grootste bedreiging voor hun bedrijf.
"Nederlandse CISO's zijn verantwoordelijk voor het aanpakken van complexe uitdagingen dat hybride werken met zich meebrengt. Insider threats behoorden in het afgelopen jaar tot de grootste risico's voor bedrijven. Zelfs als werknemers geen kwade bedoelingen hebben, kunnen de gevolgen desastreus zijn en lang aanhouden”, aldus Mark-Peter Mansveld, VP Noord-Europa, Midden-Oosten & Israël bij Proofpoint. "Bedrijven moeten strategieën creëren die een effectieve cybersecurity-cultuur bevorderen. Dit omvat insider threat management-oplossingen die een extra verdedigingslaag toevoegen, training van werknemers over hoe ze dataverlies kunnen voorkomen en een effectief noodplan voor hun teams als er toch iets gebeurt."
 
Het 2022 Insider Threat-rapport kan hier worden gedownload.
 
Meer informatie over de Insider Threat Management-oplossingen van Proofpoint is hier te vinden.

 

Lees ook
Voordelen van de Wireshark University Certified Training

Voordelen van de Wireshark University Certified Training

Wireshark is oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel voor het oplossen van algemene netwerk problemen. Het is bedacht door Gerald Combs die bij een ISP werkte en vaak netwerkproblemen moest diagnosticeren en oplossen. Hij had een tool nodig waarmee hij diep in netwerkpakketten kon graven en alles kon laten zien. Andere mensen hadden dezelfde behoefte....

8 vragen die je moet stellen aan leveranciers van asset management tools

8 vragen die je moet stellen aan leveranciers van asset management tools

Het inventariseren en beheren van assets is binnen iedere organisatie een absolute nachtmerrie geworden. Het aantal nieuwe endpoints binnen de organisatie groeit sterk, medewerkers wisselen steeds vaker van baan, en het hybride werken maakt de taak er ook al niet makkelijker op. Veel leveranciers van tools willen u daar graag bij helpen. Maar doen deze...

Hoe voorkom je als CISO dat je een burn-out krijgt?

Hoe voorkom je als CISO dat je een burn-out krijgt?

In de koffiebar op securityconferenties en tijdens diners met leidinggevenden is men het over één ding vrijwel unaniem eens: de functie van CISO wordt steeds zwaarder. Ondanks hogere salarissen en meer beschikbare middelen zet deze trend zich door, waardoor securityleiders steeds meer stress ervaren of zelfs een burn-out krijgen.