Secure Smart Buildings in de spotlights tijdens Amsterdam Security Expo

De nieuwste technologische ontwikkelingen vragen om een totaal andere benadering van beveiliging en (brand)veiligheid. Hoe pak je dit als bedrijf aan, wat zijn de trends, de valkuilen en wat is er anno 2017 eigenlijk allemaal mogelijk? Amsterdam Security Expo – voormalig SSA en dé toonaangevende vakbeurs op dit gebied – brengt bezoekers niet alleen in contact met een scala aan leveranciers en bedrijven uit de branche, maar zoomt ook heel bewust in op vier actuele thema’s. Deze editie – van 31 oktober tot en met 2 november in RAI Amsterdam – zijn dat: Cyber Security, Public Safety, Fire Protection en Secure Smart Buildings.

Op het Secure Smart Buildings Plein kunnen bezoekers straks een kijkje nemen in de mobiele meldkamer van de RAI, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is aanwezig, wie wil kruipt in de huid van GERT (GERonTologisch testpak), en dagelijks zijn er onder leiding van UNETO-VNI interactieve sessies over de veranderende rol van de installateurs. Smart Buildings – waarbij systemen als veiligheid, licht en klimaat controle dankzij het gebruik van technologie allemaal aan elkaar worden gekoppeld – zijn volop in ontwikkeling. Zoals Kevin van der Hulst – Projectleider Safety & Security van RAI Amsterdam – het zegt: “Smart is de toekomst!”

Versmelten functies

Ook binnen de RAI zelf wordt met tal van nieuwe systemen gewerkt en geëxperimenteerd. Van der Hulst: “Denk hierbij aan smart parking, traffic monitoring, video analyse en smart camera’s. Maar ook aan het gebruik van licht. Door in parkeergarages het juiste licht te gebruiken, voelen mensen zich veiliger.” Zoals Van der Hulst het ziet, wordt de RAI steeds “smarter”. “Langzaam komt er steeds meer verbinding tussen Security, ICT en Gebouwbeheer, functies die in de toekomst waarschijnlijk gaan versmelten. Wij detecteren nu bijvoorbeeld vanuit veiligheidsperspectief dat roltrappen niet werken, liften stilstaan of kamers niet in gebruik zijn. Waarom zouden we daar niet rechtstreeks op inspelen?”

Live demo’s

Volgens Van der Hulst gaan we in de toekomst meer richting totaal gebouwmanagement, wat ook te zien zal zijn in de mobiele meldkamer op de beursvloer. Van der Hulst: ”Als bezoeker kun je straks meekijken op twee schermen, die de totale status van het gebouw weergeven. Het resultaat op de schermen is een afgeleide van een enorme berg aan data, die met onze software via tal van kanalen is verzameld. Dit is de toekomst: een overzichtelijk geheel van het gebouw, met alle aspecten die daarbij komen kijken.”

Installateur van de toekomst

De rol van installateurs is al aan het veranderen en zal dat in de toekomst – mede door de opkomst van Smart Buildings – alleen nog meer impact op de branche krijgen. Waar nu vaak sprake is van een tweedeling tussen de ICT- en fysieke installatie component, zullen installateurs in de toekomst van beide markten goed op de hoogte moeten zijn. Wat betekent dit qua (bij)scholing, welke kansen liggen hier voor ondernemers en hoe ziet de “installateur van de toekomst” er straks uit? Speciaal voor installateurs organiseert UNETO-VNI verschillende interactieve sessies over de toekomst van het vak en het borgen van de kwaliteit op het Secure Smart Buildings Plein.

Hoe veilig is je gebouw?

Op het Secure Smart Building Plein is ook het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, aanwezig. Hier kun je als bedrijf terecht voor informatie, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat als het gaat om veilig wonen, werken en leven. Tijdens de Amsterdam Security Expo vertelt het CCV bezoekers alles over certificatie en inspectie op het gebied van brand- en criminaliteitspreventie. Ook laat het CCV zien welke handige instrumenten en praktische informatie er is met betrekking tot de veiligheid van gebouwen in het algemeen en Smart Buildings in het bijzonder. Zo demonstreert het CCV de VRKI, een instrument om het inbraakrisico en de daarbij behorende beveiligingsmaatregelen van een gebouw te bepalen.

Kruip in de huid van GERT

Zijn de oplossingen die worden bedacht voor huizen en instellingen waar ouderen verblijven inderdaad wel handig en ook veilig? Om dit te testen kan gebruik worden gemaakt van GERT (GERonTologisch testpak). Wie in de huid van dit ouderdomssimulatiepak kruipt beleeft een scala aan beperkingen die met ouderdom gepaard kunnen gaan. Inclusief de angst, onzekerheid en stress die daarbij komen kijken. Wat zie je bijvoorbeeld (niet) met de oogaandoening macula degeneratie of cataract, wat mis je als je gehoor vermindert of hoezeer word je fijne motoriek beperkt als je last hebt van tremoren? Bezoekers die nieuwsgierig zijn naar de toepassingen van GERT, kunnen op het Secure Smart Buildings Plein zelf ervaren hoe het werkt.

Naast het Secure Smart Buildings Plein zijn er nog drie andere specials op de beurs te vinden: Cyber Security, Public Safety en Fire Protection. Ook is er een workshopprogramma in het InnovationLAB, dronekooi en worden tijdens de eerste beursdag van de Amsterdam Security Expo de Innovation Awards uitgereikt. Voor meer informatie en gratis registratie ga naar: www.amsterdamsecurity.com/expo.