Software voor Access Management beoogt continu compliance te realiseren

De Belgische fintech start-up Elimity is actief op de identity & access management (IAM) markt en boekt daar nu eerste successen bij Rabobank en ING. Het software-platform van het bedrijf stelt banken, verzekeringsbedrijven en andere financiële dienstverleners in staat om hun interne data-gerelateerde security en compliance verder te verbeteren.

Het platform levert hen relevante IAM-inzichten op zodat men kan doorgroeien van periodieke en tijdrovende compliance-inspanningen naar een meer efficiënte en continue vorm van compliance. De software speelt succesvol in op de groeiende vraag van instellingen om zich met een gerust hart aan te kunnen passen aan steeds complexere regelgevingen.

IAM-compliance

Voor elke bank, verzekeringsbedrijf en financiële dienstverlener vormt het beheer van wie toegang heeft tot welke data een cruciaal onderdeel van security, risk en wettelijke compliance. Terwijl bij veel bedrijven technische IAM-platformen in gebruik zijn, blijft het zogeheten attesteren van IAM-compliance een tijdrovende uitdaging. Streng gereguleerde bedrijven voeren grote periodieke inspanningen uit om handmatig in informatietabellen te graven. Ze besteden veel tijd en middelen om de compliance te verifiëren voor slechts één verlopen moment in de tijd. De situatie wordt steeds moeilijker omdat deze partijen geconfronteerd worden met een stijgende organisatorische complexiteit en strenger wordende wettelijke vereisten.

De uitdaging is dus duidelijk: hoe een organisatie van tienduizenden gebruikers en duizenden rollen beheren om compliant te blijven met wettelijke verplichtingen?

Data analytics

“Vandaag vormt datatoegang-compliance een technisch en tijdrovend proces”, zegt Elimity CEO Maarten Decat. “Bedrijven kunnen nu echter beschikken over een oplossing die minder arbeidsintensief en foutgevoelig is. Door het opzetten van een IAM-datamart en het verbinden van technische IAM-data met bedrijfs­activiteiten en HR-informatie, biedt ons software-platform begrijpbare business compliance inzichten doorheen toepassingen, organisatie-domeinen en departementen.”

Financiële bedrijven gebruiken het platform om IAM-compliance te beheren. Elimity ondersteunt het reduceren of het elimineren van Excel-inspanningen die door business consultants handmatig worden uitgevoerd om te slagen voor één enkele verificatie. Bijkomend bouwt het Elimity platform verder op de bestaande security infrastructuur, waardoor de return on investment verder verhoogt.

Begrijpen, automatiseren en voorkomen

Elimity helpt banken om hun IAM-maturiteit verder te verhogen. De aanpak van de fintech ontsluit data intelligence voor het automatiseren van monitoring, het opvolgen van compliance doorheen de tijd, en het signaleren wanneer inbreuken optreden. Door de integratie van het platform uit te breiden naar tools die data-toegangsverzoeken beheren, zorgt Elimity voor klanten dat compliance niet meer kan worden geschonden. “In essentie laat dit onze klanten toe om te evolueren naar een preventief datatoegang-beheer, iets waarnaar de markt reeds jaren uitkijkt”, vult Decat aan.

De aanpak van Elimity stelt alle betrokken managers in staat om gefundeerde beslissingen te nemen, vanuit hun eigen oogpunt en verantwoordelijkheden, als onderdeel van de integrale automatisering van het beheer van risico en compliance. Data-gedreven toegang-management op enterprise-niveau is de ontbrekende schakel in IAM voor bedrijven om te komen tot een situatie waarin men continu voldoet aan de eisen die worden gesteld aan compliancy en security.

Uitrol bij Rabobank

Na het afronden van een succesvolle pilot bij Rabobank, voert Elimity nu een productie-deployment uit bij deze bank. Decat: “Organisaties met een grootte en complexiteit zoals Rabobank hebben voordeel bij een structurele maar hanteerbare oplossing om bij te blijven met meer stringente interne en wettelijke vereisten. Op die manier faciliteert Elimity financiële instellingen om gestructureerd om te gaan met IAM compliance verificaties. Door de inzichten die Elimity aanbiedt doorheen het grootste deel van de medewerkers, autorisaties en toepassingen, laat Elimity hen toe om continu en efficiënt de toegang te beheren tot hun meest belangrijke data.”

Gevalideerd bij ING

Belangrijk voor Elimity is de relatie met ING, die begon toen het bedrijf als laureaat werd uitgeroepen op ING FinTech Village. De ING-incubator valideerde het idee van Elimity, terwijl aan de verwachtingen werd beantwoord.

“Het platform van Elimity biedt mogelijkheden voor het beheer van datatoegang over de hele ING-organisatie. Het past in de strategie om onze interne inspanningen verder te stroomlijnen met het oog op IAM compliance verificaties en verder te evolueren naar continue compliance”, zegt David Rasson, Center of Expertise Lead Innovation bij ING.

Groeien in Europa en VS

“We werken intensief samen met onze belangrijkste klanten en schakelen een versnelling hoger met verschillende Belgische en internationale banken. Het doel is om uit te breiden buiten de BeNeLux regio naar de rest van Europa en later de VS”, zegt Decat. “Om dit te realiseren, trekken we nieuwe getalenteerde personeelsleden aan en exploreren we partnerships met financiële consultancy verleners.”

De zaken gaan snel voor Elimity. “We verbeteren structureel hoe banken omgaan met datatoegang-compliance, en dat is slechts de eerste stap in onze ambitie.”